Heeft u vragen? Bel 0318 – 846 527 of mail ons via info@administratiekantoor-lunteren.nl

"Van de Water is een heel laagdrempelig kantoor. Ze denken altijd goed mee!"

 

Bouwprofessional

 

 

 

 

 

"We hebben bij de start meteen waardevol advies gekregen! Ook nu we sterk groeien kunnen we vertrouwen op hun expertise"

Ondernemer in de logistieke dienstverlening

 

 

"Het is fijn dat vanaf het begin de administratie goed geregeld was, dat was een zorg minder"

 Coach & Trainer

 

 

"Bij Van de Water kijken ze niet alleen naar de cijfers. Die eigen manier van werken bevalt ons uitstekend"

 

Eigenaar paardenfokkerij

 

 

 

"Het is belangrijk dat je financiële gegevens in betrouwbare handen zijn. Bij Van de Water zijn ze professioneel en integer."

 

ICT ondernemer

 

 

 

Disclaimer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de eigenaar van ” Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V.” geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die zijn gekoppeld aan het internetadres www.administratiekantoor-lunteren.nl. (Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V.). Mocht u problemen ondervinden op onze websites (Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V.), laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Op het gebruik van de website van www.administratiekantoor-lunteren.nl. (Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V.) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van “Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V.” stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Elektronische communicatie

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de websites en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Informatie; hyperlinks

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de websites aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de websites verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V., betracht altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent echter niet, dat van de Water – administratie- en belastingadviesbureau kan garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. In de gevallen, dat op de websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

Aansprakelijkheid

Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V., de aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de websites bieden of gebruik van de websites zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de www.administratiekantoor-lunteren.nl. geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de websites (tijdelijk) niet bereikbaar zijn.

Wijzigingen

Wij zullen de informatie op de websites periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursechtelijk beschermde werken op www.administratiekantoor-lunteren.nl. behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. slecht verdraagt met de naam en reputatie van de Water – administratie- en belastingadviesbureau B.V., haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. worden verstrekt via de website van Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Toepasselijk recht

Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

©2018 Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V.

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V.

Over ons

Register Belasting Adviseurs

Contact

Freelancer Web Designer in CanadaAvada Divi X Theme WordPress CustomizationNiamul Islam