Heeft u vragen? Bel 0318 – 846 527 of mail ons via info@administratiekantoor-lunteren.nl

"Van de Water is een heel laagdrempelig kantoor. Ze denken altijd goed mee!"

 

Bouwprofessional

 

 

 

 

 

"We hebben bij de start meteen waardevol advies gekregen! Ook nu we sterk groeien kunnen we vertrouwen op hun expertise"

Ondernemer in de logistieke dienstverlening

 

 

"Het is fijn dat vanaf het begin de administratie goed geregeld was, dat was een zorg minder"

 Coach & Trainer

 

 

"Bij Van de Water kijken ze niet alleen naar de cijfers. Die eigen manier van werken bevalt ons uitstekend"

 

Eigenaar paardenfokkerij

 

 

 

"Het is belangrijk dat je financiële gegevens in betrouwbare handen zijn. Bij Van de Water zijn ze professioneel en integer."

 

ICT ondernemer

 

 

 

Privacy- en cookieverklaring

 Privacy- en cookieverklaring 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. uit welke persoonsgegevens Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt. 

Verwerking persoonsgegevens 

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies. 

Wanneer u contact met Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. De enige persoonsgegevens die op de website van Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres). 

Doeleinden verwerking 

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt. 

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

– om met u in contact te kunnen komen; 

– toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming; het analyseren en verbeteren van onze  dienstverlening; 

– het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf; 

– levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek. 

Cookies Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik. 

Tracking cookies 

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten (websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Google Analytics Wij gebruiken de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics. 

Beveiliging en bewaartermijnen 

Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u. 

Inzage, correctie en verwijdering 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Derden In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen. 

Wanneer via de website van Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V., wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. 

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren. 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Over ons

Register Belasting Adviseurs

Contact

Freelancer Web Designer in CanadaAvada Divi X Theme WordPress CustomizationNiamul Islam